Hírek

A nők kedvezményes nyugdíja 2019-ben!

- Hirdetés

A hatályos szabályozás szerint most ilyen nyugdíjat csak az életkorától függetlenül, tehát a rá vonatkozó nyugdíjkorhatár betöltése előtt az a hölgy igényelhet, aki legalább 40 évi jogosultsági időt szerzett, amelyből alapesetben legfeljebb 8 évet szerezhetett a gyermeknevelésre tekintettel kapott ellátások folyósítási idejével.

Így az érintett igénylőnek legalább 32 évnyi szolgálati időt keresőtevékenységgel (munkával) kellett megszereznie. Ettől a szigorú szabálytól jövőre is csak két különleges esetben lehet eltérni.

Nyolc évnél hosszabb időszakot akkor vehetnek figyelembe a gyermeknevelés kapcsán, ha egy édesanya (örökbefogadó anya) súlyosan fogyatékos gyermekét gondozza, ekkor 10 év is beszámítható a szolgálati időbe a gyermekére tekintettel kapott ellátások és ápolási díj folyósítási tartamából.

Abban az esetben pedig, ha az édesanya (örökbefogadó anya) a saját háztartásában legalább öt gyermekét nevelte, akkor az ötödik gyermektől plusz egy-egy év vehető figyelembe a gyermeknevelés kapcsán, vagyis csökken a munkával szerzett szolgálati idő hosszát illető törvényi elvárás.

A jogosultsági időbe 2019-ben sem számít be semmilyen tanulmányi idő, a munkanélküli ellátás folyósításának ideje, a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás időszaka, a passzív táppénzen töltött idő, a megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulékkal szerzett időszak, valamint a 18 év feletti tartósan beteg hozzátartozó ápolása miatt folyósított ápolási díj folyósításának tartama.

Ugyanakkor vannak speciális esetek, amelyek beszámíthatók a keresőtevékenységgel szerzett szolgálati időbe.

Ilyen a prémiumévek programban való részvétel, valamint az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás ideje, az egyszerűsített foglalkoztatás hatálya alá tartozó munkavégzés időtartama, a gyermekgondozási segély folyósítása alatti engedélyezett munkavégzés.

A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tag esetén kizárólag a tagság időtartama minősül jogosultsági időnek, az első belépés teljes naptári éve nem. Ezen kívül továbbra is beszámítható a szakmunkás és a szakközépiskolai tanuló kötelező nyári szakmai gyakorlata.

A nők kedvezményes nyugdíja igénylésének szerencsére már nem feltétele, hogy azon a napon, amelytől az érintett hölgy kéri a nyugdíja megállapítását, ne álljon társadalombiztosítási jogviszonyban (vagyis bármilyen jogviszonyban dolgozhat tovább, nem kell a jogviszonyát megszüntetnie a nyugdíj igénylése miatt.)

A nők kedvezményes nyugdíjának összegét jövőre is ugyanúgy állapítják meg, mint a kor-betöltött öregségi nyugdíj összegét. Így nem csak a jogosultsági idő, hanem az érintett hölgy egész élete során szerzett összes szolgálati idő és az 1988 óta szerzett, nyugdíjjárulék alapját képező kereseteiből számított nettó havi átlagkeresete figyelembe vételével számítják ki a kedvezményes nyugdíj összegét.

Emiatt a kedvezményes nyugellátásban részesülő hölgy nem kérheti majd a nyugdíja újraszámítását akkor, amikor betölti a nyugdíjkorhatárát.

A kedvezményes nyugdíj teljes nyugdíj, nem terheli semmilyen levonás amiatt, hogy a nyugdíjkorhatár betöltése előtt vették igénybe ezt a nyugellátást. (Éppen ez jelenti a legnagyobb kedvezményt: a korhatár betöltése előtt levonások nélkül lehet nyugdíjban részesülni.)

A kedvezményes nyugdíj mellett a versenyszférában jövőre nagyon kedvező feltételekkel dolgozhat az érintett hölgy, ha a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszonyban dolgozik tovább.

Ilyen esetben a keresetét csak 15% személyi jövedelemadó terheli majd, semmilyen más közterhet nem kell fizetnie, miközben a munkáltatója is teljes mértékben mentesül a szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége alól.

A nyugdíjas hölgy így szerzett keresete nem számít bele az ún. éves összeghatárba sem, vagyis bármennyit kereshet, nem kockáztatja a nyugdíja folyósításának felfüggesztését. A közérdekű nyugdíjas szövetkezetben személyesen közreműködő nyugdíjas tagként dolgozó hölgy összes kedvezménye is marad 2019-ben.

Természetesen ezekben az esetekben a nyugdíj melletti munkavégzés alapján nem jár az úgynevezett “félszázalékos” nyugdíjnövelés, hiszen az érintett nyugdíjas hölgy nem fizet nyugdíjjárulékot a keresete után.

Ha olyan jogviszonyban (pl. vállalkozói jogviszonyban vagy megbízási szerződés alapján) dolgozna, amely nem tartozik a Munka Törvénykönyve hatálya alá, akkor a kedvezményes nyugdíjban részesülő hölgynek arra jövőre is ügyelnie kell, hogy a nyugdíjjárulék-alapot képező éves jövedelme ne haladja meg a jövő januárban érvényes minimálbér 18-szorosát, mert ha valamelyik hónapban esetleg meghaladná, akkor a következő hónaptól az év végéig jövőre is felfüggeszthetnék a nyugdíja folyósítását.

A közszférában a különböző közszolgálati jogviszonyokban jövőre sem lehet felvenni egyidejűleg a nyugdíjat és az illetményt, ezért a nyugdíj folyósítását az ilyen jogviszony esetleges fennállásának teljes tartamára felfüggesztik.

Szerző: Farkas András

Forrás: www.nyugdijguru.hu