Érdekességek

ETIKAI KÓDEX HORGÁSZOKNAK! NEM ÁRT TUDNI!

- Hirdetés

Legutóbb frissítve

1. Felelősség a természetért, felelősség a halakért

 • A  horgász ismerje, védje és oltalmazza a védelem alatt álló állatokat és növényeket. Ismerje a horgászható fajok általános leírását, magatartását, táplálkozását.
 • A  horgász ne csak szeresse, tisztelje, becsülje, de ismerje is a természetet. Folyamatos önképzéssel fejlessze ismereteit, melyek nélkül nem igazodhat el a vizek és vízpartok mozgalmas és sokrétű életközösségében.
 • A víz a hal számára élőhely, az ember számára életfeltétel. A  horgászat erkölcsi alapja a természet iránt érzett szeretet, tisztelet, megbecsülés.
 • A  horgász óvja és támogassa a vizek és vízpartok tisztaságát, lehetőségeihez képest vegyen részt a szennyeződések és károk elhárításában.

2. Szakértelem és jártasság

 • A  horgász a halfajok szakértő ismerője.
 • A  horgászat célja a hal kifogása, lemérése, lefényképezése, ápolása, majd visszabocsátása, de nem minden eszközzel és minden áron! A  horgászat emberséges, állatbarát, esélyt ad a halaknak a továbbélésre.
 • A  horgászat hivatásnak tekinthető, amely szakértelmet, pontosságot, megbízhatóságot feltételez, függetlenül attól, hogy az illető foglalkozásszerűen, vagy hobbiból űzi a mesterséget.
 • A  horgász pontosan ismerje, és maradéktalanul tartsa be a horgászattal kapcsolatos törvényeket, rendeleteket, horgászegyesületi, magánkezelésben lévő tavakon a tógazdák által hozott szabályokat, előírásokat.
 • 3. Halak és más vízi állatok méltósága
  • A halak kifogására csak a törvények és rendeletek, illetve az írott és íratlan  szabályok keretei között, az adott horgászegyesület halgazdálkodási terveinek megfelelően, a helyszín és a körülmények alapos ismeretében, az arra alkalmas törvényes eszközzel kerülhet sor.
  •  A  horgász a vizek, és vízpartok állatainak szenvedést semmiképpen ne okozzon, az állatkínzás minden formáját ítélje el, attól határolódjon el, és ha teheti, akadályozza is meg.
  • A magyar horgásztársadalom érdeke, hogy vizeinken a halak nyugodt körülmények között leívhassanak, életszükségletüknek megfelelő teret találjanak.
  • A tavakat, folyókat, patakokat benépesítő és változatossá tevő halfajokkal és vízi állatokkal közös szülőhelyünk, a Föld.  A vizek és vízpartok lakói nem ellenségeink. A  horgászat állati életek kioltásával nem járhat, a horgászetika egyik legfontosabb alapelve a halak és vízi állatok méltóságának elismerése, életének tisztelete.
  • A halak védelmének nagyon fontos része a – lehetőleg – szakállnélküli horog használata, amellyel a hal szája kevésbé sérül, tekintettel arra, hogy a horog egyetlen mozdulattal kiakasztható.
  • Horgászatkor elengedhetetlen a nagyméretű merítőháló és a pontymatrac használata. Fontos, hogy a pontymatrac a hal ráfektetése során vizes legyen, ezzel csökkentve a pikkely és a nyálka sérülését, valamint egyéb megbetegedések keletkezését. Ugyanezt a célt szolgálja a fertőtlenítő szerek visszabocsátás előtti rendszeres alkalmazása.
  • A  horgász trófeája a kifogott halról készült fénykép. A fénykép készítése közben a halat tartó horgász ne álljon, hanem lehetőség szerint guggoljon, vagy térdeljen a pontymatrac felett, megelőzve, hogy a hal egy hirtelen mozdulat következtében a kézből kicsúszva megsérüljön. A hal fényképezése során a halat két kézzel fogjuk meg, kerülve a kopoltyúfedők alá történő benyúlást.
  • Minden 5 kilogramm feletti halat –  módszerrel fogva az öt kilogramm alatt lévőt is – kíméletesen vissza kell bocsátani, megnövelve az esélyt újbóli kifogásukra. Egy esetleges hosszabb fárasztás után, visszabocsátás alkalmával a kimerült halat addig kell a vízben kéz között tartani, amíg a hal nem képes önmagától – maradandó károsodás nélkül – elúszni!
  • A horgászhoz méltatlan magatartás a kifogott halakat – későbbi visszafogáskor az azonosíthatóság érdekében – bármilyen jelzéssel ellátni, megjelölni, megcsonkítani.
  • A hal kifogása és visszabocsátása közötti időben nélkülözhetetlen a hal folyamatos locsolása, így elkerülhető kiszáradása, valamint segít a halnak átvészelni átmeneti rabsága alatt a tó vizének hőmérséklete és a parton levő mindenkori hőmérséklet különbségét.
  • 4. Önfegyelem, önuralom, nevelés
   • A  horgász, tekintettel arra, hogy a  horgászat egyre népszerűbb Magyarországon, legyen legmesszebbmenőkig előzékeny, udvarias, teremtsen sporttársi kontaktust a más módszerrel horgászókkal szemben, nem zavarva szórakozásukat, tevékenységüket.
   • A  horgászat ne a média és a horgásztársadalom által tévesen azonosított “felsőbbrendűség” megnyilvánulásáról szóljon, látsszon inkább csendes bolondságnak, mint hivalkodásnak.
   • A  horgász tudásával, szakértelmével, segítőkészségével szerezzen tekintélyt, megbecsülést magának és a  társadalomnak.
   • A  horgász a vízparton esetlegesen előforduló nézeteltérések során is őrizze meg méltóságát! Minden  horgász törekedjen jó viszony kialakítására más horgászokkal!
   • A  horgász adja meg a kornak és a horgászatban eltöltött éveknek a kellő megbecsülést. A  horgász a többi horgász tehetségén, képzettségén, tudásán, felszerelésén ne tréfálkozzon, ne tegyen rá megjegyzéseket, inkább javaslataival fejlessze tudását.
   • Segítse, lelkesítse a sporttársait, hogy ők is legyenek eredményes horgászok.
   • A horgászirigység éppen azt öli ki a horgászatból, ami az eszenciáját adja. Örülni kell mások sikereinek!
   • A hangoskodó és kulturálatlan megjegyzések a horgásztúra egész hangulatát elrontják. A  horgász horgászat közben óvakodjon a szeszesital mértéktelen fogyasztásától.
   • Nem a kifogott hal súlya minősíti a horgászt! A hal szabadságának visszaadása mindig legyen előrébbvaló, mint a mennyiségi eredményekre, a rekordok elérésére való törekvés. A horgászélmény szempontjából a kifogás körülményei, a hal megszerzéséért, majd visszabocsátásáért hozott áldozatok meghatározóak.
   • A  horgász nevelje, tanítsa a gyermekeket arra, hogy szeressék, tiszteljék a vizet és lakóit. Egy gyermeknek mindig egy felnőtt a példaképe, így helyes viselkedéssel a jövő horgásznemzedékének fejlődése a  horgász kezében lehet.
   • A  horgász szeresse, tisztelje élete párját, hogy társa megteremthesse az alapot arra, hogy nemes szenvedélyének hódolhasson.
   • A  horgász ne dicsekedjen felszerelésével, annak értékével, mert ezzel lejáratja a Klubot és a  társadalmat. A drága horgászfelszereléstől még nem lesz jó pontyhorgász senki!
   • Közös horgászatokon, horgászversenyeken a fegyelmezettség, a másokhoz való alkalmazkodás képessége, valamint a kapott feladatok pontos és szakszerű végrehajtása minősíti a részvevőket.
   • A  horgász ismeri és betartja a természet- és környezetvédelmi előírásokat, törvényeket és rendeleteket.
   • Forrás: www.nagykunhorgasz.samfules.hu

Csatlakozzon a beszélgetéshez