Mezőgazdaság

Ezek a fontosabb változások a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése pályázatban

- Hirdetés
0 SharesHírek

2018. március 21., szerda • 08:19 Ezek a fontosabb változások a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése pályázatban

-- Hirdetés

Módosult a „Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése” című pályázati felhívás. Ez az összefoglaló tájékoztató jellegű és a legfontosabb módosításokat sorolja fel.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a VP2-6.3.1-16 kódszámú felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1. Törlésre került a felhívás bevezető szövegéhez kapcsolódó 3. számú lábjegyzet miszerint: „ A támogatás forintösszege a folyósítás évének január 1-jén érvényes, Európai Központi Bank (a továbbiakban: EKB) által rögzített árfolyamon kerül kifizetésre.”

2. A felhívás keretösszegének csökkenése miatt módosításra került a felhívás 1.2. A rendelkezésre álló forrás című pontjában a támogatott támogatási kérelmek várható száma az alábbiak szerint:
„A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1070 db.”

3. Egyértelműsítésre került a felhívás 3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása című pontja:
„A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy, legkésőbb a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított 4. év végére legfeljebb négy éves időszak elteltével a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 eurót, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót.”

4. Pontosításra került a felhívás 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című fejezetének, 3.2.1 A támogatás igénybevételének általános feltételei című alfejezetének több pontja, továbbá a II. A támogatás igénybevételével vállalt kötelezettségek az alábbiakkal kerültek kiegészítésre:
Az 1. pont lábjegyzeti hivatkozással lett ellátva, mely szerint: „A Támogatói Okirat kézbesítésétől számított 4. év január 1. és december 31. közötti időszaka tekintetében értelmezendő.” Beillesztésre került a 7. pont, mely a családtámogatási ellátásban részesülőkre és a főállású anyákra vonatkozó előírásokat tartalmazza.

A 8. pontban a következő szabály került lefektetésre: „A támogatást igénylő köteles az utolsó részlet igénylésére kifizetési kérelmet benyújtani legkorábban az első kifizetési kérelem benyújtásától számított 36 hónap elteltével, legkésőbb a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított 60 hónapon belül.”

5. Pontosításra került a felhívás 3.2.3 Mérföldkövek című pontja és kiegészült az alábbi szöveggel: „legkésőbb a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított 60 hónapon belül”.

6. A felhívás 3.3.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam című pontja az alábbiak szerint változott:
Törlésre került a következő mondat: „A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre.”

A pont végére az alábbi mondat került: „A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított 60. hónap utolsó napja.”

7. Törlésre kerültek a projekt szintű indikátorok és az azokhoz kapcsolódó szabályok és lábjegyzetek a felhívás 3.5.1 Indikátorok című pontjából:

1) Projekt szintű indikátor

Mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból származó nettó árbevétel növekedése

100 %

2) Projekt szintű indikátor

Mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó üzemméret növekedése

100 %

A 1-es projekt szintű indikátor esetében a benyújtást megelőző év nettó árbevétele illetve a benyújtást megelőző 3 év nettó értékesítési árbevételének átlaga és az utolsó kifizetési kérelem benyújtását megelőző év árbevételének növekedése vizsgálandó.
A 2-es projekt szintű indikátor esetében a benyújtást megelőző év üzemmérete (STÉ) és az utolsó kifizetési kérelem benyújtását megelőző év üzemmérete (STÉ) növekedése vizsgálandó, a pénzügyi tervben vállalt utolsó évi STÉ érték alapján.

8. Egységesítésre került a felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre című pontjában az üzleti évre vonatkozó elvárás: „A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év.”

9. A felhívás 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja című pontjában javításra került a negyedik szakasz zárásának időpontja, amely 2018.03.30.

10. A felhívás 4.4.3. Tartalmi értékelési szempontok című pontja pontosításra került és összesen 32 pont adható.
Továbbá törlésre került az alábbi szöveg:
„Több elfogadható tagsági igazolás esetén is maximum 2 pont adható. Termelői csoport vagy termelői szervezet igazolása esetén kizárólag a támogatási kérelem benyújtásakor elismert termelői csoportok vagy termelői szervezetek igazolása fogadható el.”

11. Pontosításra és kiegészítésre került a felhívás 6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája egy 6. számú ponttal: „Amennyiben releváns a felhívás 15. számú melléklete szerinti közreműködői megállapodás.”

12. A Kifizető Ügynökség és az MVH kifejezések egységesen átírásra kerültek Magyar Államkincstárra.
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás mellékleteinek módosulásai az alábbiak szerint alakultak:
Rendszerezve és pontosítva lettek a felhívás alábbi mellékletei:
2. számú melléklet – Fogalomjegyzék
4. számú melléklet – Jogosultsági kritériumok megállapításához segédlet
7. számú melléklet – TCS-TÉSZ Szakmaközi Szervezeti Igazolás
A jelen Közlemény 4. pontjában foglalt családtámogatási ellátásban részesülőkre és a főállású anyákra vonatkozó előírások miatt szükséges volt egy 15. számú melléklet megjelentetése is, mely a Közreműködői megállapodás mintát tartalmazza.
A felhívásnak és mellékleteinek fentiekben olvasható változásai miatt egyértelműsítésre és kiegészítésre került a Támogatói Okirat című dokumentum és a 8. számú, Szankciós táblázat melléklet.

FELHÍVJUK A FIGYELMET, hogy jelen összefoglaló tájékoztató jellegű és a legfontosabb módosításokat sorolja fel, így a pályázati feltételek és kötelezettségek részletes megismeréséhez a pályázati felhívás alapos áttanulmányozására van szükség!

agrotrend.hu / NAK

nyomtatható verzió küldés e-mailben


-- Hirdetés
0 Shares

Csatlakozzon a beszélgetéshez

>