Hírek

Jogi lépést tesz a kormány a fuvarozók érdekében!

- Hirdetés

Megtámadta a magyar kormány az Euró­pai Unió Bíróságán az uniós kiküldetési irányelv július 9-én kihirdetett módosítását, közölte a Miniszterelnökség. Az új szabályok ugyanis aránytalanul korlátozzák a szolgáltatásnyújtás szabadságát.

Az „azonos helyen azonos munkáért egyenlő bérezés” elvének a szolgáltatásnyújtás szabadságára való kiterjesztése valójában nem a munkavállalók védelmét, hanem a más tagállamok munka-erőpiacairól történő kiszorítását célozza, indokolták, miért ellenzi Magyarország az irányelv módosítását.

A Miniszterelnökség szerint a kormány azt is sérelmezte, hogy az Európai Bizottság annak ellenére fenntartotta a javaslatát, hogy tizenegy tagállam nemzeti parlamentjének tizennégy kamarája, közte a magyar Országgyűlés az úgynevezett sárga lapos eljárás megindításával kifogásolta a javaslatot.

Magyarország különösen elfogadhatatlannak tartotta a kiküldetési szabályok kiterjesztését a nemzetközi közúti közlekedési tevékenységekre, mivel ezt a területet nagyfokú mobilitás jellemzi, hangsúlyozta a Miniszterelnökség közleménye.

Magyarország és Lengyelország közös nyilatkozatban fejtette ki, hogy az elfogadott szabályok semmiképpen sem tekinthetők kiegyensúlyozottnak.

A kormány a keresetlevelében arra hivatkozott, hogy az irányelv módosítása a szükségesség és arányosság elveibe ütközik, másrészt a megkülönböztetésmentesség követelményét sértő kötelezettségeket és korlátozásokat vezet be.

A kabinet arra is hivatkozott, hogy a megtámadott irányelv egyes rendelkezései sértik a jogbiztonság és a normavilágosság elvét, ami jelentős kihívások elé állítja majd a tagállamokat az irányelv nemzeti jogba történő átültetésekor, aminek 2020. július 30-ig kell eleget tenniük.

A kormány bízik abban, hogy az Euró­pai Unió Bírósága még 2020 előtt megsemmisíti a megtámadott irányelvet. A kormány rendelkezésre álló információi szerint Lengyelország ugyancsak keresetet nyújt be az uniós bírósághoz az irányelv megsemmisítése érdekében.

A hazai fuvarozó érdekvédelmi szervezetek az elmúlt években komoly lobbitevékenységet folytattak a módosítás meghiúsítása érdekében. Tavaly áprilisban Budapestre hívták a V4-ek személy- és áruszállító vállalkozásai meghatározó érdekképviseleteinek vezetőit.

A lengyel ZMPD, a cseh CESMAD Bohemia, a szlovák CESMAD Slovakia és az összefogást kezdeményező Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete képviselői megállapították, hogy a V4-országokban működő több százezer kamion nélkülözhetetlen az európai ellátási láncában.

A Kelet-Európába telepített termelőüzemek ellátásában és a késztermékek piacra juttatásában szinte kizárólag a kelet-európai országok fuvarozói vesznek részt. A szolgáltatás korlátozása jelentős áremelkedést hozna, amely a közösség keleti felén munkahelyek százezreit sodorná veszélybe.

Tegnap a PAP hírügynökséget Konrad Szymanski, az EU-ügyekért felelős lengyel külügyminiszter-helyettes arról tájékoztatta: Lengyelország is külön panaszt nyújtott be az uniós kiküldetési irányelv módosítása miatt.

Ebben az irányelv „protekcionista jellegét” bírálják, amely Varsó szerint megnehezíti a szabad munkaerő- és szolgáltatás ­- áramlásnak az uniós alapszerződésben rögzített elvét.

Forrás: www.magyaridok.hu