Mezőgazdaság

Jogsértő egy magyar mezőgazdasági szabályozás az Európai Bíróság szerint!

- Hirdetés

Ellentétes az uniós joggal azon emberek haszonélvezeti jogának megvonása, akik nem közeli hozzátartozói a magyarországi mezőgazdasági földterületek tulajdonosainak – közölte az Európai Unió Bírósága.

Jogellenesen bontották fel a zsebszerződéseket, a mezőgazdasági szabályozás ügye további következményeket és pereket hozhat magával.

-- Hirdetés

Jogellenesen bontották fel a zsebszerződéseket – mondta ki az Európai Bíróság. A testület két magyar ügyben hirdetett ítéletet. Ezeket a termőföld hasznosítására szóló haszonbérleti szerződések azonnali hatályú felbontása miatt indították.

A luxembourgi székhelyű uniós törvényszék szerint a magyar intézkedés sérti a tőke szabad mozgásának elvét. Az ügy előzménye, hogy egy külföldiekből álló társaság – egy osztrák állampolgár, a többiek németországi lakhellyel rendelkeztek – magyarországi mezőgazdasági földterületek feletti haszonélvezeti jogát a magyar hatóságok a nemzeti jogszabályok új rendelkezéseire hivatkozva kártalanítás nélkül megszüntették.

A magyar szabályozás előírja, hogy ilyen jog a továbbiakban csak az érintett mezőgazdasági földterület tulajdonosának közeli hozzátartozója javára létesíthető, illetve tartható fenn, írja a Jogászvilág oldal cikke.

A sértettek úgy gondolták, hogy ezen új rendelkezések ellentétesek a tőke szabad mozgásának elvével, ezért a határozat megszüntetését kérték a bíróságtól. Az uniós törvényszék döntése szerint vitatott szabályozás a tőke szabad mozgásának korlátozását jelenti. Függetlenül attól, hogy rendelkezik-e a haszonélvezeti joguktól megfosztott emberek kártalanításáról, ugyanis a szabályozás megfosztja a más tagállamokból származókat attól, hogy továbbra is éljenek haszonélvezeti jogukkal vagy azt másokra átruházzák.

Mint írták, hátrányos megkülönböztetésnek számít az a követelmény is, hogy közeli hozzátartozói viszonynak kell fennállnia a haszonélvezet jogosultja és a földterület tulajdonosa között.

A vitatott mezőgazdasági szabályozás a zsebszerződések ellen lép fel.

A vitatott intézkedés, amellyel Magyarország arra törekszik, hogy a termőföldeket azok számára tartsa fent, akik azokat megművelik, valamint az, hogy meg akarja akadályozni a földek spekulatív célú megszerzését, a bíróság szerint nem mutat semmilyen kapcsolatot a célkitűzésekkel, és ennek megfelelően nem alkalmas azok elérésére.

Magyarország azon szándékával kapcsolatban, amely meg szeretné akadályozni, hogy a mezőgazdasági földterületek tulajdonjogának megszerzését tiltó szabályozást külföldi állampolgárok és jogi személyek leplezett szerződésekkel – úgynevezett zsebszerződésekkel – megkerüljék, az uniós bíróság megállapította: a magyar szabályozás a “visszaélésszerű gyakorlat általános vélelmét” állítja fel. Ugyanis azt feltételezi, hogy mindenki, aki a tulajdonossal nem közeli hozzátartozói viszonyban áll, visszaélésszerűen jár el.

Mivel a testület jogellenesnek ítélte a haszonbérleti szerződések megszüntetését eredményező magyar jogszabályt, a haszonbérletüktől megfosztott termelők kártérítési pert indíthatnak. A zsebszerződések felbontása miatt az Európai Bizottság is kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, ez az ügy szintén az Európai Bíróság előtt van.

Forrás: www.magro.hu

A cikk osztható, az oldalon található facebook jelre kattintva.

 

 

-- Hirdetés

Csatlakozzon a beszélgetéshez

>