Hírek

Kemény üzenet a Mohosztól a horgászoknak!

- Hirdetés
0 Shares

1. A Kormány a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 2020. november 4-től a SARS-CoV-2 koronavírus okozta világjárvány (továbbiakban: világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény (hatályos: november 11-től) az eddigi kormányrendeleteket megerősítette és felhatalmazta a Kormányt azok hatályának meghosszabbítására. A Kormány veszélyhelyzet fennállásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja, egyben az állampolgárok együttműködését kéri a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések végrehajtásában. A Kormány 505/2020. (XI.17.) Korm. rendelete alapján a rendkívüli intézkedések meghosszabbíthatók.

2. A Kormány a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló szabályokat a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R3) határozta meg, mely rendelet november 11-én lépett hatályba és rendelkezéseit december 11-ig lehet alkalmazni. A Kormány 569/2020. (XII. 9.) Korm. rendelete alapján a rendelkezések hatálya időközben 2021. január 11-re módosult.

3. A R3 1. §-a alapján a 6. életévét be nem töltött kiskorú kivételével – többek között – tömegközlekedési eszközön; 10.000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén a települési önkormányzat által kijelölt közterületen, illetve nyilvános helyen; üzletben, vendéglátó üzletben munkavégzés során, vásárlóként, valamint vendégként egyaránt; ügyfélfogadási időben az ügyfelek számára nyitva álló területen és minden olyan egyéb helyiségben, ahol ügyintézés céljából egy időben 5 főnél többen tartózkodnak mindenki köteles olyan maszkot viselni, amely az orrot és a szájat folyamatosan elfedi.

4. A R3 3. §-a alapján este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lépett hatályba, így ezen időszakban – az élet- és egészségvédelemre, a munkavégzésre és munkába járásra, valamint a versenysportra és kutyasétáltatásra vonatkozó általános kivételekkel – tilos a lakóhely, tartózkodási hely, vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás. A munkavégzés és munkába járás, valamint a versenysport kapcsán a kivételi jogcímet okirattal (munkáltatói igazolás) kell igazolni, melyhez a MOHOSZ OHSZK a 3021/2020. (11.11.) sz. körlevelével mintát biztosított. Az EMMI Sportért Felelős Államtitkársága november 17-i keltezésű átirata alapján okirati engedélyt csak az kaphat, aki a közeljövőben megrendezésre kerülő, versenyrendszerben szervezett versenyen indul és az azt szolgáló felkészülése más módon nem biztosítható. Az átirat alapján a MOHOSZ OHSZK 2020. november 18-tól sportolói okirati igazolást nem ad ki.

6. A R3 5. §-a alapján tilos rendezvényt, valamint gyűlést szervezni, illetve tartani, azok helyszínén tartózkodni. A sportesemény rendezvénynek minősül, a versenyengedéllyel rendelkező, nyilvántartott sportolókra értelmezendő sportesemény sportrendezvénynek minősül.

7. A R3 8. §-a alapján vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével és az elvitelre alkalmas ételek kiadásához és szállításához szükséges időtartamot ide nem értve – tilos tartózkodni.

8. A R3 9. §-a alapján üzletben este 7 óra és reggel 5 óra közötti időben tilos tartózkodni.

9. A R3 10. §-a alapján szálláshelyen – többek között – az ott foglalkoztatottak kivételével, az üzleti tevékenység céljából érkező vendégeket ide nem értve tilos tartózkodni.

10. A R3 12. §-ában meghatározott szabadidős létesítményekben tartózkodni tilos. A horgásztavak e rendelet alkalmazásában nem minősülnek szabadidős létesítménynek, így ott az egyéni jellegű, szabadidős sporttevékenységi célú tartózkodás reggel 5 óra és este 8 óra között megengedett.

11. Rendezvénynek minősül, így tilos minden, a horgászszervezet által rendezett horgász közgyűlés, vagy a horgász küldöttgyűlés, továbbá a horgász kiállítás és közönségtalálkozó.

12. Sporteseménynek minősül, így tilos minden a horgászszervezet, illetve hivatalos versenyszervező által szervezett horgászverseny, ahol nem versenyengedéllyel rendelkező, nyilvántartott sportolók vesznek részt.

13. A MOHOSZ OHSZK, mint országos sportági szakszövetségi feladatokat is ellátó szervezet döntése értelmében a 12. pont szerinti tilalom a sportrendezvényekre is érvényes.

14. A horgászszervezetek által üzemeltetett, vagy az általuk bérbeadott vízparti épületek, egyéb létesítmények, ha a közösségi funkcióik mellett kereskedelmi jelleggel, működési engedély vagy igazolás birtokában egyéb árusítást is végeznek, üzletnek minősülnek.

15. A horgászboltok kereskedelmi tevékenységet folytató üzletnek minősülnek.

16. Szálláshelynek minősül a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény alapján a szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló épületrész vagy terület, valamint bérbeadás keretében hasznosított nyaralóhajó.

17. Horgász szálláshely a hivatalos helyfoglalással lefoglalt, díjfizetés ellenében használt terület, valamint horgász lakóhajó.

18. Horgászhelynek minősül a horgászat helyszínéül szolgáló partszakaszon kívül a horgászcsónak és a horgászatra használt lajtstromszámos vízijármű, továbbá a horgász szálláshelyen a szálláshely, sátorozás esetén a sátor vagy a lakókocsi és a vízpart közötti terület, ha ez a távolság a 10 métert nem haladja meg.

19. Kiemelt rendezvény, illetve verseny a MOHOSZ hatályos, 2020. október 1-jei lezárási állapotú országos rendezvény- és versenynaptárában (versenynaptár) szereplő valamennyi esemény.

Forrás: Mohosz

A cikk osztaható, az oldalon található facebook jelre kattintva.

0 Shares