Érdekességek

Kincseink, a tanyavilágok!

- Hirdetés

Magyar jellegzetesség a tanya fogalma, az alföldi tanyák világa az Európai Unió számára idegen fogalom, jellegzetes hungaricum. Korábban a külterületi települést értettük tanya címszó alatt, na de ide sorolták a külterületi zártkerteket és a majorokat is.

Ma már közigazgatási fogalomként használjuk a tanya meghatározást, de a szakirodalmi leírásokban a tanyákkal, tanyák életével, a tanyarendszerek fejlődésével és fejlesztésével is találkozhatunk.

Tanyát tehát külterületen, települések közelében és persze pusztában is találunk. A tanyákon jellegzetes életmódot folytató parasztemberekkel találkozhattunk a XX. században, ma, napjainkban biogazdáknak, ökogazdáknak nevezi őket a népnyelv.

Létfenntartásukat a tanya körül fellelhető szántóföldek és a tanyán tartott állatok is biztosítják. Legtöbb pusztai tanya épületünk, épületegyüttesünk csárdaként, panzióként, illetve múzeumként, s valamint élő tanyamúzeumként is funkcionál, mindamellett megtartotta korabeli arculatát, diszkrét báját, titokzatos világát.

A pusztulásnak indult tanyaépületek régi, vagy új gazdái arra teszik fel életüket, hogy régi, hagyományos építkezési formákat és módokat követve újjáépítsék vagy felújítsák azokat. A rekonstruálás után persze a bátrabbak a régi életmódjuktól eltérő új, fenntartható s jóval egészségesebb életet élnek, illetve a tanyára látogató érdeklődőket is erre buzdítják az életmód bemutatásával.

A korabeli intézkedések, melynek során tanyai iskolahálózatok és gyülekezeti helyek alakultak ki, ma is összetartó erejűek lehetnek, a tanyavilág újjáéledésével. A tanyákon könnyen, valamint egyszerű módon valósítható meg a fenntartható fejlődésnek megfelelő életmód, illetve olyan bemutató gazdaságok idegen szóval farmok létesülhetnek, amelyek fontos szerepet kapnak a hazai génbank hálózat kiépülésében akár, illetve a biodiverzitás első számú segítő terepévé válhatnak.

A tanyai életforma nem egy, a földtől elrugaszkodott, nevetnivaló életmód ám, hanem annak az egyszerű ténynek a bemutatása, hogy együtt élni a természettel, akár ismerni a növények és állatok legkülönfélébb szokásait, alkalmazkodva a természet erőihez, a saját igényeink is kielégítésre kerülnek.

A mai tanyákon már találunk telefonvonalat, faxot és akár internetet is. Kulturált környezetben, de a régi értékek megtartásával, nyugodtan és egészségesebben élhetünk. Egy hétvége, vagy egy hosszabb nyaralás a tanyavilágban számos felfedezéssel, örömmel jár a városi ember számára.

Visszatalálva gyökereinkhez, felidézhetjük őseink emlékét, verejtékes munkáját, ezáltal önmagunkat is jobban megismerjük és nagyobb önbecsülésre tehetünk szert.

Az Alföldön a mezővárosok közelében találunk tanyavilágot, ilyen a kerekegyházi is, mely jellegzetesen is Kecskeméthez köthető, szórványtelepülések jellegzetességeit magán hordozó településforma.

A felaprózódó tanyákat teljes, abszolút pusztulástól az újabb reneszánsz mentette meg, az urbanizálódás azonban nem nyújtott élhető életformát, és így megjelentek az új tanyatulajdonosok, illetve újabb tanyák épültek ott, ahol azelőtt csak a puszta állt.

A város relatív közelsége kellő elszántsággal párosulva felélesztette a tanyavilágot. S a földbirtok árának csökkenése, így az úthálózat kiépülése, a közművek elérhetősége, illetve persze a technológia fejlődésével azok mobilizálhatósága gáztartályok, áramfejlesztők, stb. lehetővé tette, hogy még akár a legeldugottabb helyen is összkomfortos életet rendezhessen be az, aki épp a csendre vágyik, mégis közel szeretne lenni a városokhoz.

Óvjuk, és becsüljük a tanyavilágot, mert a modern kor embere nyugalomra csak ott lelhet, és egészségre.

Forrás: bartapuszta.webnode.hu

A cikk osztható, az oldalon található facebook jelre kattintva.