Mezőgazdaság

Mezőgazdasági károk – hogyan jelentsük?

- HirdetésAgrárpénzek

2018. június 16., szombat • 09:14 Mezőgazdasági károk – hogyan jelentsük?

15 napunk van a kárbejelentésre, a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő-juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet szerint.

Aszály, belvíz, téli fagy vagy mezőgazdasági árvíz esetén a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésének azt az időpontot kell tekinteni, amikor a károsodással érintett területen termesztett növénykultúrán a károsodás első alkalommal észlelhetővé válik (ettől a naptól számítódik a +15 nap). Felhőszakadás, jégeső, tavaszi fagy, őszi fagy vagy vihar esetén a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésének azt az időpontot kell tekinteni, amikor az időjárási jelenség és természeti esemény a károsodással érintett területen bekövetkezik. Itt a káresemény jól beazonosítható, egy adott naphoz kötődik – hívja fel a figyelmet cikkében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

A 15 napos határidőt módosíthatja a betakarítás ténye/terve.

Erre vonatkozóan a rendelet 4. § (4) bekezdése az irányadó: „4. § (4) A használatban lévő termőföldön az (1) bekezdés szerinti kárbejelentést legkésőbb a tervezett betakarítás vagy a károsodással érintett terület más növénykultúrával való hasznosítását megelőző talaj előkészítés előtt tíz nappal kell megtenni."

Azaz, ha a termelő betakarítást tervez, akkor a bejelentésre rendelkezésre álló határidő nem 15 nap, hanem csak 10 nap. Ebben az esetben a kárbejelentés megtételének dátuma a betakarítás tervezett időpontjától függ. A sürgős betakarítás vagy a terület kármentése esetén javasolt az illetékes kormányhivatalt értesíteni és kérni a szemle lefolytatását.

Emlékeztetjük továbbá a gazdálkodókat, hogy az agrárkár-enyhítési szerv tárgyév július 15-ig határozatban értesíti a mezőgazdasági termelőt kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettségének összegéről.

agrotrend.hu / NAK

nyomtatható verzió küldés e-mailben


Csatlakozzon a beszélgetéshez