Érdekességek

Minden horgásznak ajánlatos betartani!

- Hirdetés

A halászat, s mint az egyik legősibb emberi tevékenység, a természet és az ember különleges kapcsolatát jelenti. Ezt a kapcsolatot együttesen alakítják és szabályozzák az ösztönök, a tradíciók és a jogszabályok. A pontyhorgászat szenvedély, sport, és például szakma, ugyanakkor a társadalmi kultúra egyik speciális megnyilvánulási formája is.

A pontyhorgászat egy sajátos életforma már, önként vállalt felelősség és amely a pontyhorgász és a hal, a pontyhorgász és a természet, így valamint a kifejezetten pontyhorgászok és nem csak pontyra horgászók sokszínű és bonyolult kapcsolatrendszerének egészére terjed ki.

A pontyhorgászat, mint a sporthorgászat egyik komoly ága, művelőjétől intelligens, segítőkész, kulturált magatartást kíván meg, bizony úgy a vízparton s ahogy az élet más területein is. A MAPOE Etikai Kódex útmutatást ad, amelyek betartásával minden pontyhorgász elismert tagja lehet a horgásztársadalomnak.

Felelősség a természetért és a halakért:

1.1 A pontyhorgász ismerje, védje és oltalmazza a védelem alatt álló állatokat és növényeket is. Ismerje a horgászható fajok általános leírását, magatartását, táplálkozását.
1.2 A pontyhorgász ne csak szeresse, tisztelje, vagy épp becsülje, de ismerje is a természetet. Folyamatos önképzéssel fejlessze ismereteit s melyek nélkül nem igazodhat el a vizek s vízpartok mozgalmas sokrétű életközösségében.
1.3 A víz a hal számára élőhely, az ember számára életfeltétel egyben. A pontyhorgászat erkölcsi alapja a természet iránt érzett szeretet, tisztelet, megbecsülés.
1.4 A pontyhorgász óvja és támogassa a vizek és vízpartok tisztaságát, lehetőségeihez képest vegyen részt a szennyeződések és károk elhárításában.

Szakértelem, jártasság:

2.1 A pontyhorgász a halfajok szakértő ismerője.
2.2 A pontyhorgászat célja a hal kifogása, s de nem minden eszközzel és minden áron! A pontyhorgászat emberséges, állatbarát, esélyt ad a halaknak a továbbélésre.
2.3 A pontyhorgászat hivatásnak tekinthető, ami igen nagy szakértelmet, pontosságot, megbízhatóságot feltételez, függetlenül attól, hogy az illető foglalkozásszerűen, vagy hobbiból űzi a mesterséget.
2.4 A pontyhorgász pontosan ismerje, s maradéktalanul tartsa be a horgászattal kapcsolatos törvényeket, rendeleteket, horgászegyesületi, magánkezelésben lévő tavakon a tógazdák által hozott szabályokat.

Halak, és más víziállatok méltósága:

3.1 A halak kifogására csak a törvények és rendeletek, illetve az írott és íratlan szabályok keretei között, az adott horgászegyesület halgazdálkodási terveinek megfelelően, a helyszín és a körülmények alapos ismeretében, az arra alkalmas törvényes eszközzel kerülhet sor.
3.2 A pontyhorgász a vizek, és vízpartok állatainak szenvedést semmiképpen ne okozzon, az állatkínzás minden formáját ítélje el, attól határolódjon el, és ha teheti, akadályozza is meg.
3.3 A magyar horgásztársadalom érdeke kell legyen, hogy vizeinken a halak nyugodt körülmények között leívhassanak, életszükségletüknek megfelelő teret találjanak.
3.4 A tavakat, folyókat,s így patakokat benépesítő és változatossá tevő halfajokkal és vízi állatokkal közös szülőhelyünk, a Föld. A vizek és vízpartok lakói nem ellenségeink ám. A horgászetika egyik legfontosabb alapelve a halak és vízi állatok méltóságának elismerése, életének tisztelete.
3.7 A pontyhorgász trófeája a kifogott halról készült fénykép is. A fénykép készítése közben a halat tartó horgász ne álljon, hanem lehetőség szerint guggoljon, és vagy térdeljen a pontymatrac felett, megelőzve, hogy a hal egy hirtelen mozdulat következtében a kézből kicsúszva megsérüljön.

A hal fényképezése során a halat két kézzel fogjuk meg, és kerülve a kopoltyúfedők alá történő benyúlást.
3.8 Minden öt kilogramm feletti halat bojlis módszerrel fogva, az öt kilogramm alatt lévőt is kíméletesen vissza kell bocsátani s így megnövelve az esélyt újbóli kifogásukra. Egy esetleges hosszabb fárasztás után, visszabocsátás alkalmával a kimerült halat addig kell a vízben kéz között tartani, s amíg a hal nem képes önmagától, maradandó károsodás nélkül, elúszni!

3.9 Pontyhorgászhoz méltatlan magatartás a kifogott halakat későbbi visszafogáskor az azonosíthatóság érdekében bármilyen jelzéssel ellátni, megjelölni, megcsonkítani.
3.10 A hal kifogása és visszabocsátása közötti időben nélkülözhetetlen a hal folyamatos locsolása, és így elkerülhető kiszáradása például, és valamint segít a halnak átvészelni átmeneti rabsága alatt a tó vizének hőmérséklete és a parton levő mindenkori hőmérséklet különbségét.

Önfegyelem, önuralom, nevetés:

4.1 A pontyhorgász, tekintettel arra, hogy már ezen irányú horgászat egyre népszerűbb Magyarországon, legyen legmesszebbmenőkig előzékeny no és udvarias, teremtsen sporttársi kontaktust a más módszerrel horgászókkal szemben, nem zavarva szórakozásukat, tevékenységüket.
4.3 A pontyhorgász tudásával, szakértelmével, segítőkészségével szerezzen tekintélyt, akár megbecsülést magának és a horgász társadalomnak.
4.4 A pontyhorgász a vízparton esetlegesen előforduló nézeteltérések során is őrizze meg méltóságát!

Minden horgász törekedjen jó viszony kialakítására más horgászokkal!
4.5 A pontyhorgász adja meg a kornak és a horgászatban eltöltött éveknek a kellő megbecsülést.

4.6 Segítse, lelkesítse a sporttársait, hogy ők is legyenek eredményes horgászok.

4.7 A horgászirigység éppen azt öli ki a horgászatból mi az eszenciáját adja. Örülni kell mások sikereinek!
4.8 A hangoskodó, kulturálatlan megjegyzések a horgásztúra egész hangulatát elrontják. A pontyhorgász horgászat közben óvakodjon az alkohol mértéktelen fogyasztásától.

4.10 A pontyhorgász nevelje, tanítsa a gyermekeket arra, hogy szeressék, tiszteljék a vizet és lakóit. Egy gyermeknek mindig egy felnőtt a példaképe, s épp így helyes viselkedéssel a jövő horgásznemzedékének fejlődése a horgász kezében lehet.

4.12 A pontyhorgász ne dicsekedjen felszerelésével, annak értékével, mert ezzel lejáratja az Egyesületet és a pontyhorgász társadalmat. Bizony drága horgászfelszereléstől még nem lesz jó pontyhorgász senki!

4.13 Közös horgászatokon, horgászversenyeken a fegyelmezettség, no és a másokhoz való alkalmazkodás képessége, valamint a kapott feladatok pontos és szakszerű végrehajtása minősíti a részvevőket.

4.14 A pontyhorgász ismeri, betartja a természet, környezetvédelmi előírásokat, törvényeket rendeleteket is

Aki horgásznak érzi magát, gondolom azok számára már ezeket az etikai szabályokat nem esik nehezére betartani, sőt, betartatni, kíváncsi lennék, más horgászok hogyan vélekednek erről a témáról.

A cikk osztható, az oldalon található facebook jelre kattintva.